Mặt bằng

Mặt bằng chung cư

Mặt bằng

PHÂN KHU SAPPHIRE 1 PHÂN KHU SAPPHIRE 2 Ruby