Ảnh hồ điều hòa

Hình ảnh thực tế hồ điều hòa trung tâm 24,5ha tại dự án đại đô thị Vinhomes Ocean Park.

Ảnh hồ điều hòa
Ảnh hồ điều hòa
Ảnh hồ điều hòa
Ảnh hồ điều hòa
Ảnh hồ điều hòa
Ảnh hồ điều hòa