Phân khu Sapphire 2 đã được bán hết. Một số tòa tại phân khu S2 đã được bàn giao và cư dân đã về sinh sống. Hiện tại, dự án đang triển khai và bán các sản phẩm căn hộ tại phân khu Sapphire 1 (S1). Vui lòng tham khảo tại đây! >> SAPPHIRE 1